Home

Bevoegdheden

Soms gaat het om een alleenstaande moeder die beseft dat een winstgevende job de sleutel tot zelfactualisering is, maar die een voltijdse job onmogelijk kan combineren met de opvoeding van haar kinderen totdat zij de schoolgerechtigde leeftijd hebben
De 8 millenniumdoelstellingen, waarmee ervoor wordt geijverd om tegen 2015 o.a. de armoede te halveren, HIV/aids terug te dringen en kinderen naar het lager onderwijs te krijgen, zullen dit jaar geëvalueerd worden door de VN om een nieuwe strategie v
Alhoewel de realisaties van het Economisch Huis Oostende op vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats is, vindt Collins Nweke (Groen) dat die toch nog kansen moet krijgen om de echte motor van de lokale economie te worden
Gelijke kansenbeleid
Het diversiteitsplan moest, naast aandacht voor andere groepen (holebi, oudere werkzoekenden, vrouwen…) de werkkansen van de etnisch-culturele minderheden bevorderen. Na 2 jaar werking had men niet aan de rand van deze doelstelling geraakt.
The Social & Economic Policy Brief is informed by the need for me to engage with the public on the same issues that propelled my bid for a seat at the European Parliament in 2014.

Actueel

Gemeenteraad Oostende

Het kabinet van minister Homans is bereid een financiële bijdrage te leveren, maar zal deze geleidelijk aan afbouwen. De stad Oostende bouwt tegelijkertijd haar financiële bijdrage aan Samen DiVers op. Uiteraard wil het kabinet weten waar ze met 'Oostende' aan toe is. Aan u schepen Tom Germonpré om een overtuigend en haalbaar plan op tafel te leggen en te verdedigen bij de minister

...

Dit brengt ons als Groen tot de vraag: kan het echt zijn dat meer dan 85% van deze handelszaken niet geïnteresseerd zou zijn in het verderzetten van hun business? Kan het zijn dat iets misgelopen was met de informatieverspreiding en de begeleiding van de handelaars bij het indienen van hun vergunningsaanvraag binnen de vervaldatum van 1 februari 2017?

Groen steunde het voorstel...

Dit is noodzakelijk werk en voor alle duidelijkheid, Groen is voorstander van de renovatiewerken. Maar wij vinden de timing ondoordacht

De renovatiewerken rond "Rock Strangers” zijn sinds 15 mei gestart en zal volgens de huidige planning tot eind juli duren. Het kunstwerk vertoont op meerdere plaatsen roestplekken en is verkleurd. Daarom krijgen ze vijf verflagen in een nieuwe...