Home

Bevoegdheden

Soms gaat het om een alleenstaande moeder die beseft dat een winstgevende job de sleutel tot zelfactualisering is, maar die een voltijdse job onmogelijk kan combineren met de opvoeding van haar kinderen totdat zij de schoolgerechtigde leeftijd hebben
De 8 millenniumdoelstellingen, waarmee ervoor wordt geijverd om tegen 2015 o.a. de armoede te halveren, HIV/aids terug te dringen en kinderen naar het lager onderwijs te krijgen, zullen dit jaar geëvalueerd worden door de VN om een nieuwe strategie v
Alhoewel de realisaties van het Economisch Huis Oostende op vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats is, vindt Collins Nweke (Groen) dat die toch nog kansen moet krijgen om de echte motor van de lokale economie te worden
Gelijke kansenbeleid
Het diversiteitsplan moest, naast aandacht voor andere groepen (holebi, oudere werkzoekenden, vrouwen…) de werkkansen van de etnisch-culturele minderheden bevorderen. Na 2 jaar werking had men niet aan de rand van deze doelstelling geraakt.
The Social & Economic Policy Brief is informed by the need for me to engage with the public on the same issues that propelled my bid for a seat at the European Parliament in 2014.

Actueel

De Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) is bezorgd dat ondanks alle pogingen tot verjonging, vervrouwelijking en verkleuring van de gemeenteraad, zie je op de foto’s van de Vlaamse gemeenteraden nog overwegend grijzende of kalende blanke mannen. Reden genoeg om in de editie van mei 2018 van ‘Lokaal’ (tijdschrift van lokale besturen) ruimte te maken voor een reeks interviews...

Raar maar waar, Oostendenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming. Gelukkig is dat wel een eenzijdige verhaal want bijna 50% van de Oostendenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. De vraag is hoe kunnen we daarop verder bouwen? We leggen vier bouwstenen...

Voorstel tot beslissing:  inrichten stembureau in woonzorgcentra in Oostende

 

Toelichting

Op 14 oktober 2018 gaan alle stemgerecgtigden naar de stembus om te kiezen wie hen vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Onder de Oostendse kiezers zijn er heel wat senioren, een groep die alsmaar groter en belangrijker wordt. Het is...